* TopPage * Discography ** TAKAKO MATSU / 松たか子

Takako Matsu
"Ashita Haru ga Kitara"

BMG Japan '97

松たか子 - 明日春が来たら

Takako Matsu
"I Stand Alone"

BMG Japan '97

松たか子 - I Stand Alone

Takako Matsu
"Wind Song"

BMG Japan '97

松たか子 - Wind Song

Takako Matsu
"Sora no Kagami"

BMG Japan '97

松たか子 - 空の鏡